Skapa Filer

Detta kan orsaka DLL-problem på grund av inkompatibiliteten hos en viss DLL-fil som används av olika program. Med andra ord kan en fråga använda en version av en DLL-fil, medan ett annat program kan skriva över den här versionen med en annan (och äldre) version av samma DLL. Naturligtvis skapar det ofta problem för den […]